LITTERATUR

Kognitiv adfærdsterapi ved OCD

Manual til gruppebehandling af Maria Kofod Techow

Dette er en manual, som beskriver 12 sessioner i et gruppeforløb med kognitiv adfærdsterapi ved OCD (tvangslidelser med tvangstanker og/eller tvangshandlinger).

I hver session gennemgås tema, instruktioner, øvelser og hjemmeopgaver, og manualen rummer arbejdsskemaer til klienterne.

Den indeholder også en udførlig gennemgang af forsamtale, pårørendesession og opfølgende session efter tre måneder. Derudover indeholder manualen en kort teoretisk og forskningsmæssig baggrund.

Manualen benytter de nyeste kognitive adfærdsterapeutiske teorier og teknikker og har endvidere fokus på seks OCD-specifikke leveregler. Man kan også have glæde af manualen i den individuelle behandling af OCD.

Bestil manualen her

Far, mor og skilsmissen - at være børnene i midten

Når mor og far vælger at gå fra hinanden, er det en helt ny og ukendt livssituation for børnene i midten. De skal omstille sig til en hverdag i to hjem. Mange skifter skole og skal finde nye kammerater, alt imens de skal lære at forstå og tackle de mange følelser, der uundgåeligt dukker op.

Bruddet er et stort skridt for forældre, der gennemlever nogle af de samme følelser samtidig med, at de skal tage vare på deres børn.
Denne antologi er ment som inspiration til disse forældre, lige som den ønsker at være en hjælp for de mange fagfolk, som møder børn i deres hverdag.

Antologien tæller bidrag fra førende eksperter, heriblandt overlæge Jørgen Due Madsen, professor i socialpsykologi Per Schultz Jørgensen, psykologerne Rene Toft Simonsen og Annette Due Madsen og rådgivningschef Bente Boserup fra Børns Vilkår. Desuden bringer bogen personlige interviews med blandt andre skuespiller Peter Mygind og forfatter Katrine Marie Guldager.

Bestil bogen her

Rapport om missionærbørns opvækst og trivsel

På baggrund af omfattende kvantitative undersøgelser har psykolog, Maria Techow, udarbejdet en dokumentationsrapport om børns opvækst og trivsel ved den danske skole i Tanzania.


Læs rapporten her

Bog om kronisk sygdom og handicap

Hvad i alverden er meningen? - om at leve med kronisk sygdom og handicap
Til bogen bidrager Jørgen Due Madsen samt 14 andre fagpersoner. Bogen er redigeret af Lisbeth Riisager Henriksen

Hvordan lever man et liv med kronisk sygdom og handicap? For de fleste er det et tungt og udfordrende livsvilkår og kan give anledning til mange eksistentielle overvejelser. Hvad i alverden er meningen? er i første omgang skrevet til mennesker, der lever med en kronisk sygdom eller et handicap, enten selv eller som pårørende. Behandlere, læger, sundhedspersonale, psykologer, præster mv. vil dog også kunne hente større indsigt i, hvilke problemstillinger, udfordringer og tanker, som optager kronisk syge eller handicappede mennesker og deres pårørende.

Pris 249,- kr.

Hvad i alverden er meningen? - Om at leve med kronisk sygdom og handicap er udgivet i 2011 af Unitas Forlag.

Bestil bogen her

Kognitiv adfærdsterapi ved depression

Manual til gruppebehandling Af Jørgen Due Madsen et.al.

Manualen beskriver 12 sessioner i et kognitivt gruppebehandlingsforløb af mennesker med depression. Hver session beskrives udførligt mht. indhold, spørgsmål, øvelser, arbejdsskemaer etc. Arbejdsskemaer kan hentes gratis på nettet.
Behandlingsforløbet har været afprøvet på en række psykiatriske behandlingssteder i Danmark, og manualen er et resultat af klinisk praksis med ca. 30 gruppeforløb med både indlagte og ambulante klienter.
Kognitiv adfærdsterapi ved depression- Manual til gruppebehandling blev udgivet i 2008 af Dansk psykologisk Forlag.

Pris 228,- kr.

Du kan bestille Kognitiv adfærdsterapi ved depression - manual til gruppebehandling på Dansk psykologisk Forlag.