Ansatte

Afdelingsleder:

Maria Techow
Aut. klinisk psykolog, specialist i psykoterapi 

  • Indtil 2010 ansat på Psykoterapeutisk Ambulatorium, Psykiatrisk Center Ballerup
  • Tidligere arbejdet i privat praksis

Maria Techow har en bred psykologfaglig uddannelse og har langvarig uddannelse i kognitiv psykoterapi både individuelt og i gruppe til mennesker med depression, tvangstilstande og personlighedsforstyrrelser.

e-mail: mkt@psykiatri-eksistens.dk

Psykiater:

Jørgen Due Madsen
Overlæge og Speciallæge i Psykiatri 

Specialist i Psykoterapi og Supervision

  • Indtil 2009 overlæge på Afdelingen for Angst og Depressionstilstande, Psykiatrisk Center Ballerup. Klik her for videopræsentation.
  • Tidligere overlæge på Hillerød Sygehus, Modum Bad i Norge m.fl.

Jørgen Due Madsen har omfattende psykiatrisk og psykoterapeutisk erfaring og uddannelse i psykodynamisk og kognitiv terapi både individuelt, i gruppe og familie. 

Han er godkendt specialist i psykoterapi og supervision. Han har udgivet artikler og bøger om psykiatriske og eksistentielle spørgsmål.
Se flere af dem under litteratur.

e-mail: jdm@psykiatri-eksistens.dk

Psykolog:

Inger Chercka
Autoriseret psykolog og uddannet i kognitiv terapi

  • Har siden 2007 arbejdet med misbrugere og deres pårørende, herunder mindre børn
  • Har mangeårig erfaring fra lederstillinger på behandlingssteder for børn og familier

Inger Chercka har både arbejdet i udlandet gennem en 13-årig udstationering i Sydafrika, og desuden haft en privat praksis som psykolog. Siden 2007 har Inger haft lederstillinger indenfor offentlige og private organisationer, hvor hun har arbejdet med behandling af unge og familier, der havde problemer ifm. misbrug, psykisk sygdom og mistrivsel.

e-mail: inc@familieudvikling.dk

 

 

Psykolog: Ekstern konsulent

Bente Skovby Burke
Psykolog og specialist i psykoterapi

  • Indtil 2016 ansat i Militærpsykologisk Afdeling, Veterancenteret
  • Tidligere ansat i PPR og på Rigshospitalets børnekræftafdeling

Bente Skovby Burke har en psykologfaglig uddannelse både indenfor børne- og voksenområdet. Hun har en 2-årig efteruddannelse i Kognitiv terapi og systematisk/ narrativ terapi og har arbejdet både individuelt og i gruppe med både voksne og børn med depression, angst og stress. Desuden har hun ligeledes arbejdet med traumebehandling, krise og sorgterapi. Bente Skovby Burke har bred erfaring med udsendte danskere både før, under og efter en udstationering.

e-mail: bsb@familieudvikling.dk

Psykologistuderende:

Emilie Frijs Due
Stud. Psych.

Emilie er i gang med kandidatuddannelsen i psykologi ved Københavns Universitet, og deltager i centerets arbejde med grupper.

e-mail: efd@psykiatri-eksistens.dk

Motionstræner:

Thomas Enok Christensen

Uddannet idrætslærer og erfaren motionstræner for deltagere i depressionsgrupper.

 

Hos Psykiatri og Eksistens  er vi meget optagede af – ikke blot at behandle sygdomme – men også af at være medmennesker